Polityka rolna

Michał Kołodziejczak: Polscy rolnicy są zniewoleni, a przepisy absurdalne!

Po protestach rolnicy zrozumieli, że nasz wspólny głos w polityce jest bardzo ważny (…).Jeśli nadal będzie się nam wmawiać, że mamy tylko produkować bez wpływu na politykę to nasza sytuacja będzie nadal bardzo trudna – powiedział prezes zarządu Stowarzyszenia Polskich Producentów Ziemniaków i Warzyw Unia Warzywno-Ziemniaczana.

– Pokazaliśmy, że rolnictwo może być tematem numer. Przed wyborami każda partia mówiła o konieczności zmian w polskim rolnictwie, jednak niestety tylko na słowach się skończyło. Jednak my – rolnicy – chcemy działać. Nadszedł czas głębokiego zjednoczenia i wspólnego działania

– podkreślił Kołodziejczak podczas IV edycji konferencji "Sady i Ogrody".

– Dzisiaj polscy rolnicy są zniewoleni. Przepisy, które ograniczają działalność polskich rolników są absurdalne. Przez lata wmawiano nam, żeby się organizować. Tak też się stało. Jednak zapomnieliśmy, że nie mamy wpływu na politykę, która ma ogromny wpływ na to co robimy

– dodał.

– Nie tylko sadownicy, a wszystkie branże rolnicze powinny się zjednoczyć

– podsumował.

źródło: sadyogrody.pl
fot. FB

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.