Polityka rolna

Projekt „Polskie Marki Turystyczne” został stworzony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki we współpracy z Polska Organizacją Turystyczną i zakłada stworzenie pakietów produktów turystycznych, tworzących jedną, spójną całość promowaną jako marka turystyczna.

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.