Finanse i prawo

Blisko 10 mld zł przekazała do 17 stycznia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na konta rolników w ramach bezpośrednich za 2018 r. i ponad 1 mld zł z tytułu płatności obszarowych z PROW 2014-2020 wypłacanych za ubiegły rok.

Eurostat udostępnił pierwsze dane szacunkowe dotyczące dochodów rolników w roku 2018. Tak jak się tego spodziewała Copa-Cogeca, po rekordowym wzroście w 2017 roku, rzeczywiste dochody z działalności rolniczej spadły o 3% wporównaniu z rokiem zeszłym. Dochody przedsiębiorstw spadły o 7%.

Obszar finansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich obejmuje praktycznie wszystkie aspekty dotyczące rolnictwa  powiedział minister Jan Krzysztof Ardanowski podczas konferencji prasowej, która odbyła się 7 stycznia 2019 r., poświęconej dotychczasowej realizacji Programu i naborom wniosków w bieżącym roku.

W 2017 r. Gospodarstwa domowe w Unii Europejskiej (UE) wydały 1,6% swoich całkowitych wydatków konsumpcyjnych na napoje alkoholowe. Oznacza to łączne wydatki w wysokości ponad 130 mld EUR, co odpowiada 0,9% PKB UE lub przekracza 300 EUR na mieszkańca UE. Należy zauważyć, że nie obejmuje to napojów alkoholowych opłacanych w restauracjach i hotelach.

1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie ustawa z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. 2018, poz. 2247). Zgodnie z nią producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego m.in. na podstawie średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Wspólna polityka rolna (WPR) jest coraz bardziej zorientowana na rynek, co prowadzi do wzrostu konkurencyjności UE i wyników handlowych. Wspierając około 7 milionów beneficjentów, WPR przyczynia się również do zmniejszenia wskaźników ubóstwa na obszarach wiejskich. Były to wyniki pierwszej oceny wyników WPR opublikowanej w dniu 5 grudnia 2018 r. Przez Komisję Europejską.

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.