Hodowla

Koniec z zamykaniem ptaków? Projekt rozporządzenie uchylający zakaz

W wykazie prac legislacyjnych ministra rolnictwa został umieszczony projekt rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Ma on na celu uchylić, obowiązujące od grudnia, rozporządzenie, które wprowadzało bardzo restrykcyjne środki bioasekuracji na hodowców drobiu, zwłaszcza te dotyczące utrzymywania ptactwa w zamknięciu.

 

Dynamika zakażeń wirusem grypy u dzikich ptaków jest znacznie niższa wiosną niż jesienią, ponieważ wirus ten nie lubi wysokich temperatur i dużego nasłonecznienia. Wzrost temperatury wpływa ujemnie na zdolność jego przetrwania w środowisku.

 

W związku z tym oraz zmniejszoną częstotliwością występowania ognisk grypy ptaków podtypu H5N8 ministerstwo rolnictwa planuje uchylić obowiązujące od grudnia rozporządzenie. Zobowiązywało ono hodowców drobiu do przestrzegania restrykcyjnych środków bioasekuracji, zwłaszcza tych dotyczących utrzymywania ptactwa w zamknięciu. Uchylenie tych przepisów umożliwi zapewnienie ptakom odpowiedniego dobrostanu. Będą miały kontakt ze słońcem i świeżym powietrzem. W dalszym ciągu jednak trzeba ograniczać kontakt drobiu hodowlanego z dzikim ptactwem, np. poprzez niedopuszczenie do naturalnych zbiorników wodnych, stosowanie odstraszaczy. Hodowcy powinnini pozostać czujni i w sposób odpowiedzialny prowadzić swoje gospodarstwa.

 

Wejście nowych przepisów zniesie również zakaz organizowania targów, wystaw i pokazów. Umożliwi to legalną sprzedaż drobiu na targowiskach, które swoim nadzorem obejmuje Inspekcja Weterynaryjna.
Ministerstwo zwraca również uwagę na fakt, że istotne jest właściwe zabezpieczanie ściółki przeznaczonej dla drobiu (ze względu na możliwą obecność odchodów dzikich ptaków). Hodowcy będą zobowiązani do odpowiedniego jej przechowywania i używania.

 

Treść projektu rozporządzenia w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wraz z uzasadnieniem.

 

Projekt rozporządzenia wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Anna Kołcon
Fot. pixabay.com

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.